ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΕ

Το ξύλινο πάτωμα μετά από κάποιο χρόνο αρχίζει να παρουσιάζει σημεία φθοράς. Έχει χάσει τη λάμψη που είχε στην αρχή λόγω σκόνης, ηλιακής ακτινοβολίας, πτώσης αντικειμένων ή υγρών που προκαλούν σημάδια στο δάπεδο.

Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και προστασία του ξύλινου πατώματος σας για αν έχετε αυτό που ζητάτε.

Επίσης αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση laminate σε όποιο χώρο επιλέξετε.